Tajemný oheň sofa ve výloze

Tajemný oheň sofa ve výloze

v okně obchodu Londýn byl samovznícení pohovky. Je zajímavé, že se plameny šíří přes pravoúhlou dráhu. žena kolemjdoucí byl tak vědom toho, že okamžitě zavolal majitelů obchodů.

Oni přišli na scénu a rychle uhasit oheň, ale příčinou požáru sady a neuspěl.

Tajemný oheň sofa ve výloze Tajemný oheň sofa ve výloze