Metody a druhy čištění vody | Různé

Je obtížné si představit život bez pravidelného používání pitné vody. To hraje důležitou roli ve správném metabolismu, normální fungování lidského organismu jako celku.

Metody a druhy čištění vody | Různé

V současné době je obtížné přeceňovat význam vysoce kvalitní úpravu pitné vody, a to zejména ve velkých městských oblastech. Jeho kvalita je dána předpisy, jako je například zdravotních a hygienických norem, národních a mezinárodních norem.

Na úrovni znečištění je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou biologické a chemické složení půdy, počasí a podmínky prostředí. Každý z znečišťujících látek vyžaduje zvláštní přístup, takže čtyři druhy čištění podle principu akce mohou být identifikovány:

1) fyzikální metodou. Tento způsob zahrnuje usazování, vyjasnění, filtraci a léčba ultrafialovým světlem. Usazování - zanášení škodlivých látek s využitím gravitace. Filtrace - největší hrubý úklid způsob předběžný krok, jak se zbavit z největších polutantů částic. K tomuto účelu obrazovek a grilů. Filtrace - Čištění se provádí za použití jak vodních filtrů z různých materiálů. To může být vyroben takovým způsobem jako primární hrubé a jemnější procesů. Kromě filtrování vedle průmyslové využití je velmi rozšířená a pro použití v domácnosti. Ultrafialové záření je vhodný pro ničení škodlivých mikroorganismů ničí jejich strukturu. To se s výhodou používá v procesu úpravy vody. 2) chemická metoda. Tento způsob zahrnuje procesy, jako neutralizace, oxidace a redukce. Tyto metody jsou založeny na používání chemických látek, jako je hydroxid sodný, čpavková voda, a další. Tak se reguluje acidobazické rovnováhy, odstraňuje toxiny provádí chlorace a dezinfekci.

3) fyzikální a chemické metody. Tento způsob zahrnuje množství čištění ploch, jak již název napovídá spojující první a druhý způsob. Patří mezi ně flotace, adsorpce, iontová výměna, a další. Tyto způsoby čištění mají široké spektrum účinků, od hrubé primární čištění a vody až do pozdní fáze.

4) Biologické metody. Tento způsob čištění vody založené na využití vlastností živých organismů, které se nazývají clusteru aktivovaný kal. Tato metoda je velmi efektivní, protože umožňuje nastavit systém tak, aby doslova očistil specifických znečišťujících látek.

Jak uspořádat tak velkou síť čištění vody?

Za prvé, surové odpadní vody typicky vstupuje do zprůmě, vyznačující se tím, že vyrovnávací špína koncentrace zředěním s čistou vodou. To umožňuje spolehlivější přípravku pro hlavní čištění fází.

Pak se voda do sedimentační nádrže, kde je primární ošetření z největších a hrubých znečišťujících látek. Za tímto účelem, lapačů písku, septiky, odlučovače tuků a tak dále. Poté, co voda se přivádí do hlavní čištění, v případě použití výše uvedené metody. Srážení znečištění, které zůstávají i po všech krocích čištění se používají, v závislosti na jejich hustotě, chemické složení. Výsledkem je, že čistá voda je chlorovaná, prochází ozonizace a UV léčbu. Ve světě existuje mnoho druhů čištění pitné vody. Některé vhodné pouze pro průmyslové použití, zatímco jiní jsou používány lidmi pro své vlastní potřeby pro domácnost, jako jsou filtrační džbány, hloubkové čištění filtrů. Dohromady to vytváří obrovský systém, který může poskytnout jakékoliv lokality pitnou vodou vynikající kvality.