Vynikající puzzle, jehož řešení vyžaduje, abyste se myslet mimo krabici!

• Výborné puzzle, jehož řešení vyžaduje, abyste myslet mimo krabici!

Na první pohled to vypadá jako normální školní rovnici, ale to je ve skutečnosti mnohem složitější. Kromě toho se ukázalo, že to puzzle má dvě správná rozhodnutí! Zkontrolujte, zda budete moci dát alespoň jednu správnou odpověď.

Takže navrhujeme čtenáři, aby byli trpěliví a vyzvednout tužku a papír. Rozhodnutí potěší buď, anebo nechat v rozpacích. Nespěchejte procházet, dokud nenajdete odpověď. No, nebo do kapitulace. Připraven?

Vynikající puzzle, jehož řešení vyžaduje, abyste se myslet mimo krabici!

Rozhodnutí № 1

Součtu jednotlivých rovnice by měly být přidány součet předchozí. tak

4 + 1 = 5

5 + 2 + 5 = 12

12 + 3 + 6 = 21

21 + 8 + 11 = 40

Tak, jeden ze správných odpovědí - 40.

Roztok 2 №

Další situace nastává, jestliže použijeme vzorec a + b = a + a (B):

1 + (4 * 1) = 5

2 + (5 * 2) = 12

3 + (6 * 3) = 21

Celkem: 8 + (8 * 11) = 96

Nejčastěji se lidé dát mu druhou odezvu. A co se ti stalo?

Poznámka (14)